Thông tin căn hộ

Mặt bằng

căn hộ 1A

2 Phòng ngủ

Diện tích: 65.7 m2 (Lọt lòng)/ 69 m2 (Tim tường)

Phòng
Diện tích(m2)
Bếp, phòng ăn, phòng khách27.0 m2
Lô gia 14.8m2
Phòng ngủ 18.6m2
Phòng ngủ 23.1m2
Phòng vệ sinh 11.8m2
Phòng vệ sinh 11.8m2
Lô gia 14.8m2
Diện tích tường1.3m2