Căn hộ mẫu

Với sự nghiên cứu và tìm hiểu kỹ đời sống của người Việt, các tiện ích của HausBelo đã được chắt lọc và thiết kế để phục vụ tốt nhất nhu cầu của tất cả thành viên trong gia đình.

Căn hộ 1A
PhòngDiện tích
lọt lòng
Diện tích
tim tường
Bếp, phòng ăn, phòng khách27.0m2?
Lô gia 15.0m2?
Phòng ngủ 111.3m2?
Phòng ngủ 28.9m2?
Phòng vệ sinh 13.6m2?
Phòng vệ sinh 23.1m2?
Sân chơi1.9m2?
Lô gia 22.6m2?
Diện tích tường2.3m2
65.7 x 69
Căn hộ 2B
PhòngDiện tích
lọt lòng
Diện tích
tim tường
Bếp, phòng ăn, phòng khách25.3m2?
Lô gia3.5m2?
Phòng ngủ 115.1m2?
Phòng ngủ 212.9m2?
Phòng vệ sinh 13.3m2?
Phòng vệ sinh 23.6m2?
Sân chơi1.7m2?
Diện tích tường2.1m2
67.5 x ??
Căn hộ 3
PhòngDiện tích
lọt lòng
Diện tích
tim tường
Bếp, phòng ăn, phòng khách27.7m2?
Lô gia 15.0m2?
Phòng ngủ 113.3m2?
Phòng ngủ 210.4m2?
Phòng vệ sinh 13.3m2?
Phòng vệ sinh 23.1m2?
Sân chơi1.9m2?
Phòng ngủ 37.3m2?
Diện tích tường2.6m2
74.6 x ??
Căn hộ 4A
PhòngDiện tích
lọt lòng
Diện tích
tim tường
Bếp, phòng ăn, phòng khách34.6m2?
Lô gia5.0m2?
Phòng ngủ 19.5m2?
Phòng vệ sinh 13.1m2?
Sân chơi1.9m2?
Diện tích tường1.4m2
55.5 x ??
Căn hộ 5A
PhòngDiện tích
lọt lòng
Diện tích
tim tường
Bếp, phòng ăn, phòng khách26.3m2?
Lô gia71m2?
Phòng ngủ11.0m2?
Phòng vệ sinh3.4m2?
Sân chơi1.7m2?
Diện tích tường2.6m2
50.6 x ??
Căn hộ SHOPHOUSE
PhòngDiện tích
lọt lòng
Diện tích
tim tường
Bếp, phòng ăn, phòng khách26.3m2?
Phòng đọc sách34.6m2?
Lô gia5.0m2?
Phòng ngủ 19.5m2?
Phòng vệ sinh 13.1m2?
Sân chơi1.9m2?
Diện tích tường1.4m2
55.5 x ??